Rozminowywanie terenu było czynnością potrzebną o wiele częściej, niż większości ludzi się wydawało. Nadzór ekipy saperskiej był potrzebny nie tylko podczas oczyszczania działek z niewybuchów czy likwidacji odnalezionych magazynów wojskowych, ale również często przy rozbiórkach budynków będących w bardzo złym stanie technicznym.

Kompleksowe usługi saperskie

firmy saperskieW większości przypadków, wezwania firm dotyczyły głównie usunięcia i utylizacji niewybuchów i materiałów niebezpiecznych, znalezionych na terenie prywatnej posesji czy remontowanego budynku. Takie materiały często były bardzo niestabilne, i groziły detonacją oraz potencjalną utratą zdrowia i życia osób postronnych. Firmy saperskie, które zajmowały się taką utylizacją zazwyczaj dysponowały wieloma środkami chemicznymi, które całkowicie neutralizowały składniki zapalne takowych pozostałości. Pojazdy ze wzmocnionymi przestrzeniami transportowymi były również używane, a służyły do natychmiastowej detonacji ładunków wybuchowych, które nie nadawały się do transportu. Jednak utylizacja była tylko jedną z usług firm saperskich, które równie często zajmowały się wyburzaniem budynków niebezpiecznych. W wielu przypadkach, jakakolwiek praca w takich budynkach groziła detonacją wadliwych instalacji gazowych. W innych, budynki owe były zbyt duże lub położone w w miejscu, gdzie nie mogły być użyte maszyny ciężkie, służące do rozbiórki.

W takich wypadkach, saperzy byli upoważnieni do użycia materiałów wybuchowych w celu wyburzenia konkretnego budynku, którego pozostałości mogły być bezpiecznie usunięte. Do takich wyburzeń najczęściej używane przez saperów były ładunki kierunkowe, które służyły do zniszczenia ścian nośnych w taki sposób, by wyburzany budynek nie mógł uszkodzić pobliskich zabudowań.