W związku z nowelizacją przepisów w zakresie budownictwa wymagane jest podjęcie odpowiednich działań na terenie Poznania w celu dostosowania istniejących obiektów do obowiązujących wymogów. Główną kwestią jest efektywność energetyczna, która musi zostać utrzymana na odpowiednim poziomie.

Nowoczesne pokrycia dachowe

renowacja pokryć dachowych poznańIm mniej energii zużywa dany obiekt tym mniej szkodliwych gazów jest wydzielanych do atmosfery w wyniku spalania paliw. W myśl przepisów krajowych oraz międzynarodowych nowe budynki powinny być samowystarczalne lub zużywać jak najmniej energii a obiekty będące już w eksploatacji powinny zostać poddane modernizacji. W związku z tym na terenie miasta Poznań realizowanych jest obecnie wiele czynności mających na celu zapewnienie wyżej wymienionych celów. Jeśli chodzi o modernizację dotyczy ona głównie elewacji oraz stolarki okiennej. Obiekty często są termomodernizowane co zapewnia mniejsze straty ciepła oraz przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło niezbędne do ogrzania budynku. Kolejnym krokiem jest renowacja pokryć dachowych poznań, która podobnie jak w przypadku wcześniej wspomnianej termomodernizacji czy wymiany stolarki okiennej przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną. Nowe materiały wykorzystywane do renowacji dachu posiadają bowiem mniejsze współczynniki przenikania cieplnego co skutecznie chroni przed uciekaniem ciepła przez dach.

Oprócz tego nowoczesne materiały, które są obecnie używane do budowy pokryć dachowych charakteryzują się mniejszym wpływem na najbliższe otoczenie również na zdrowie człowieka. Po za tym mogą być one dłużej eksploatowane co również jest bardzo ważnym zagadnieniem. Renowacja obejmuje przeważnie wymianę pokrycia dachowego z eternitu na dachówki wykonane z blachy.