Osiąganie dobrych wyników sportowych wiąże się ściśle z jakością sprzętu jakim posługują się zawodnicy. Ogromne znaczenie ma przygotowanie nawierzchni podłogowej zapewniającej bezpieczne uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych zarówno przez amatorów jak i profesjonalnych zawodników.

Specjalistyczne nawierzchnie z przeznaczeniem do uprawiania sportu

podłogi sportowe na legarachWielu producentów nawierzchni sportowych oferuje różnorodne rozwiązania opierając się na własnych, innowacyjnych pomysłach. Wszystkie z nawierzchni przeznaczonych do profesjonalnego uprawiania sportu muszą przejść badania pod względem wielu parametrów by otrzymały certyfikat dopuszczający je do sprzedaży. Najważniejsze parametry jakie muszą spełniać nowoczesne podłogi sportowe to właściwe pod względem kąta i siły odbicie piłki, przyjmowanie energii po upadku zawodnika, antypoślizgowość, brak refleksów świetlnych. Producenci oferują nawierzchnie do obiektów wielorakiego użytku, gdzie oprócz uprawiania sportu organizuje się imprezy masowe. Są to jednowarstwowe wykładziny syntetyczne o dużej odporności na ścieranie i przebicia. Najlepsze warunki do uprawiania sportu na najwyższym poziomie są podłogi sportowe na legarach drewnianych. Legary oprócz polepszenia parametrów posadzki pozwalają na dobre ich wypoziomowane oraz ukrycie pod powierzchnią instalacji różnego rodzaju. Na legarach układanych krzyżowo umieszcza się warstwę odeskowania, na którym układa się właściwą nawierzchnię wielowarstwową syntetyczną lub wykonaną z twardego drewna w formie parkietu.

Najlepsze firmy produkujące nawierzchnie sportowe osiągnęły bardzo wysoki poziom specjalizacji. Oferują bowiem podłogi do uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych. Bardzo popularne są również podłogi przenośne możliwe do szybkiego montażu w różnorodnych obiektach lub na zewnątrz.