Wykonując zawód zagrażający naszemu zdrowiu i życiu powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na środki mające nas zabezpieczyć przed negatywnym wpływem na stan naszego zdrowia. Jest to bardzo istotne, gdyż powinny one posiadać aktualne atesty świadczące o spełnianiu przez nie norm bezpieczeństwa i higieny pracy.

Swobodny oddech, czyli ochrona przed pyłem

maski ochronne przeciwpyłowePracując w przemyśle ciężkim gdzie istnieje ryzyko wystąpienia schorzeń układu oddechowego należy szczególnie dbać o jego ochronę. Dlatego też powinniśmy zorientować się czy w zakładzie gdzie pracujemy mamy zapewnione odpowiednie warunki ochronne takie jak maski ochronne przeciwpyłowe. Są one wyposażone w specjalne filtry mające na celu zatrzymywanie wszelkich zanieczyszczeń z powietrza i ich zbieranie w specjalnych odstojnikach. Dlatego też bardzo ważne jest regularne czyszczenie takich masek i wymiana filtrów, gdyż zapobiega to ich przepełnianiu i zapychaniu otworów przez, które dostaje się świeże powietrze. Dzięki temu unikniemy ryzyka, że dany pracownik pracujący w takiej masce zostanie pozbawiony tlenu, co mogłoby bezpośrednio zagrozić jego życiu. Warto także wspomnieć, iż takie maski co pewien czas muszą trafiać do specjalnego serwisu, który naprawi wszystkie uszkodzenia a także zajmie się ich homologacją. Jest to istotne ponieważ w przypadku jakiejkolwiek kontroli, pierwszą rzeczą o którą zostanie poproszony pracownik będą dokumenty świadczące o odpowiednim dostosowaniu takiej maski. Tego typu sprzęt jest dostępny we wszystkich sklepach, oferujących elementy bhp, dzięki czemu jest on łatwo dostępny w wielu rozmiarach, tak aby był jak najbardziej dopasowany dla danego pracownika.

Jak widać, ochrona podczas pracy w ciężkich warunkach wymaga zastosowania odpowiednich elementów, dzięki którym nasi pracownicy będą odpowiednio chronieni. Opisane powyżej elementy są jednym z wymogów, podczas pracy w otoczeniu zagrażającym życiu i zdrowiu człowieka.