Do produkcji kiszonki uprawiana jest kukurydza, która jest zbożem bardzo wymagającym. Nie lubi gleb podmokłych oraz zimnych. Jej uprawa wymaga prcyzyjnie zbilansowanych i dobranych składników ochronnych. Jak więc powinno wyglądać prawidłowe jej nawożenie?

Nawożenie gleby do uprawy kukurydzy

nawóz do kukurydzyRównomierne wschody kukurydzy uzyskuje się dopiero w temperaturze ok. 10 stopni, a kiełkowanie w temperaturze 6 stopni. Od początku wiosny do dojrzewania, kukurydza ma mniejsze wymagania cieplne, jednak na wyprodukowanie dużego plonu wymaga dużo wilgoci. Największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje w okresie kwitnienia, czyli na początku sierpnia. Kukurydza nie lubi terenów podmokłych, zimnych i suchych. Może być uprawiana na glebach pszennych i żytnich. Na glebach na których udają się ziemniaki, może dawać większy zbiór niż inne zboża, jeżeli jest odpowiednio nawożona. Na glebach słabych nie powinno stosować się oszczędnych technologii i znaczących uproszczeń. Gleba powinna mieć uregulowany odczyn pH i zawierać jak najwięcej próchnicy, oraz przyswajalnego fosforu i magnesu. Wiosną powinno się ograniczyć uprawki i zastosować przedsiewny nawóz do kukurydzy, aby ograniczyć straty wody i zniszczyć kiełkujące chwasty. Ze względu na duże wymagania pokarmowe kukurydzy, nawożenie musi być bardzo precyzyjnie zrównoważone. Najbardziej efektywne jest nawożenie dobrze wymieszanym fosforem i magnesem z 10cm warstwą ziemi. Nawozy wieloskładnikowe najlepiej stosować ok 8-12 dni przed siewem nasion. Szczególnie w uprawie bez obornika poleca się stosować nawożenie mineralne z dodatkiem boru, który zapobiega powstawaniu szczerbatych kolb.

Dawki nawozów, w zależności od zasobności gleby i oczekiwanego plonu, należy ustalać ściśle według zaleceń producentów. Warto też uwzględnić nawożenie startowe, zwłaszcza w warunkach niskich temperatur wiosennych i dużego zapotrzebowania na fosfor, zapobiegnie to zaczerwienieniu liści i zahamowaniu wzrostu.