Przewóz wszelkiego rodzaju materiałów chemicznych musi przebiegać zgodnie wszelkimi ustanowionymi normami w wyspecjalizowanych do tego cysternach. Wiele materiałów chemicznych uznawanych jest jak niebezpieczne dlatego, nie można pozwolić sobie na żadne odstępstwa i działać zgodnie z ustaleniami prawa przewozowego.

Wyspecjalizowany transport cysterną chemiczną 

cysterny chemiczneKierowcy pracujący przy przewozie wszelkiego rodzaju płynów chemicznych transportują towary w wyspecjalizowanych do tego celu zbiornikach. Cysterny chemiczne muszą spełniać wszystkie normy wytyczone przez między narodową konwencję dotyczącą przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, która została sporządzona w Genewie. Cysterny przystosowane do przewozu do towarów chemicznych są w kształcie cylindrycznym który posiada maksymalnie pięć oddzielnych komór, w których można przewozić różne płyny. Zbiornik zbudowany jest z aluminium, tak aby w żaden sposób nie miał negatywnego wpływu na znajdujące się w cysternie towary. Każda komora posiada oddzielne zawory wlewu oraz spuszczania przewożonych substancji. Górne włazy są odpowiednio uszczelnione, żeby zapobiec ewentualnym przeciekom wywołanym przez nierówności na drogach. Na górze zbiornika zbudowany jest specjalny balkon chroniący aparaturę cysterny przed ewentualnymi uszkodzeniami w przypadku wywrócenia się cysterny, ale odpowiada też za bezpieczne poruszanie się przy górnych włazach wlewowych. Na tyłach takiej cysterny znajduje się rozkładana drabinka ułatwiająca dostanie się na górny balkon cysterny.

Podsumowując cysterny przystosowane do przewozu substancji chemicznych to bardzo wyspecjalizowane pojazdy posiadające, które aby zostały dopuszczone do ruchu muszę spełniać wiele wymagań nakładanych przez ADR. Bez tych pozwoleń taka cysterna nie może wyjechać na drogi Unii Europejskiej.